Składki - cennik

OPŁATY DLA TANCERZA

Składka członka zwyczajnego - za rok50,00 zł
Wydanie kolejnej książeczki20,00 zł

OPŁATY DLA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Składka członka wspierającego - za rok500,00 zł

OPŁATY DLA SĘDZIÓW I SKRUTINERÓW

INNE OPŁATY