Uchwała nr 80/2020


2020-10-20
ZG PTT ustala następujący sposób doboru Komisji Sędziowskiej na Mistrzostwa Polski w Standardzie, rozgrywane w Zabrzu, w dniu 24 października 2020 r.
1. Zarządy Okręgów delegują jednego sędziego kat. I w terminie do dn. 22 października 2020 r.
2. W pracach Komisji bierze udział sędzia zagraniczny Mirco Gozzoli.
3. Sędzia Główny Mistrzostw Dominika Leszczyńska.
4. Komisję skrutacyjną tworzą Dorota Dudek i Paweł Łyczko.

Koszt przejazdu sędziów polskich pokrywa Zarząd Główny.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek - projekt uchwały Sędziowie Zabrze.docx


powrót