Uchwała nr 79/2020


2020-10-13
ZG PTT postanawia zakupić książeczki startowe i książeczki sędziowskie w ilości 1500 sztuk zgodnie z ofertą firmy Introligatornia Tadeusz Piotrowski z Elbląga za kwotę do 9600 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - książeczki 2020.docx


powrót