Uchwała nr 74/2020


2020-09-30
ZG PTT zatwierdza Regulamin Puchar Klas F, E i D w Siennicy Różanej 25.10.2020r. Polskiego Towarzystwa Tanecznego zgodnie z załącznikiem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Regulamin_F_E_i_D.zip


powrót