Uchwała nr 73/2020


2020-09-27
ZG PTT postanawia do końca roku 2020 zwolnić z opłat wszystkich organizatorów:

1. Turniejów Okręgowych z wysokości opłaty 300zł, płatnej na konto Okręgu PTT;
2. Turniejów zatwierdzanych przez ZG PTT;
3. Zapewnić i opłacić wszystkim organizatorom turniejów, zatwierdzanych przez ZG PTT, transmisję online.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl , oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

zwolnienia z oplat do konca 2020 roku.docx


powrót