Uchwała nr 71/2020


2020-09-23
ZG PTT zatwierdza skład sędziowski na Puchar Klas C,B i A rozgrywany w Brzostku w dn. 04.10.2020 roku zgodnie z poniższą listą:

Sędzia Główny (niepunktujący) – Andrzej Orszulak
1. Dariusz Dragan
2. Marcin Kiszteliński
3. Sergiej Kobylkin
4. Piotr Purchała
5. Sergiu Rusu
6. Grzegorz Rybicki
7. Janusz Biały

Skrutinerzy:
1. Zbigniew Wrzyszcz
2. Dawid Sasor

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek - projekt uchwały Sędziowie Puchar Klas Brzostek 2020.docx


powrót