Uchwała nr 70/2020


2020-09-21
Przepis wykonawczy do uchwały 45/2020

Uchwała nr 45/2020 dotyczy osób widniejących na liście sędziów i skrutinerów na 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek - U70 wykonawcze do 45.docx


powrót