Uchwała nr 67/2020


2020-09-21
ZG PTT zatwierdza kalendarz Mistrzostw Polski i ważnych turniejów tańca Polskiego Towarzystwa Tanecznego w 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

FW_Uchwala_Kalendarz_2021.zip


powrót