Uchwała nr 64/2020


2020-09-15
ZG PTT uchwala przepisy wykonawcze do Uchwały ZG PTT nr 63 z dnia 2020-09-12:
Dofinansowania udziela się w następujący sposób: 1000 zł / turniej (jedno lub wielodniowy)
przy łączeniu imprez nie więcej niż 1000 zł/ dzień.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - dofinansowanie turniejów2 (2).docx


powrót