Uchwała nr 63/2020


2020-09-12
ZG PTT postanawia dofinansować kwotą do 1000,-zł organizację każdego turnieju rozgrywanego w terminie od września do grudnia 2020. Jednocześnie uchyla się Uchwałę nr 56/2020 z dnia 2020-09-08.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - dofinansowanie turniejów.docx


powrót