Uchwała nr 60/2020


2020-09-08
W związku z wprowadzeniem dodatkowego punktu PREMIUM za udział lub zajęcie miejsca w pierwszych 70 procentach par w ramach Pakietu Działań Bonusowych PTT w okresie IX-XII 2020, zmianie ulega dotychczasowy przelicznik punktów PREMIUM (patrz pkt.2.6 Systemu PREMIUM). Tym samym ulega zmianie liczba możliwych do zdobycia w ciągu jednego dnia punktów PREMIUM.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


powrót