Uchwała nr 56/2020


2020-09-08
ZG PTT postanawia dofinansować kwotą 1000,-zł organizację turnieju GPS, który odbędzie się 27.09.2020r. w Przeźmierowie koło Poznania. Turniej organizowany jest przez Senior Dance Studio Poznań.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


powrót