Uchwała nr 55/2020


2020-09-07
W związku z nadzwyczajną sytuacją w jakiej z powodu pandemii COVID-19 znalazł się nasz ruch a zwłaszcza rywalizacja turniejowa, ZG PTT uchwala Pakiet Działań Bonusowych, dotyczący zmian w Przepisach STT PTT i Systemie Premium w okresie IX-XII 2020 -patrz załącznik nr 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl , oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

wniosek - projekt uchwały - Pakiet Działań Bonusowych PTT -IX-XII 2020.docx
Załącznik nr 1- Pakiet Działań Bonusowych PTT -TURNIEJE IX-XII 2020.docx


powrót