Uchwała nr 53/2020


2020-09-06
ZG PTT, ze względu na sytuację epidemiologiczną, zatwierdza rozgrywanie Mistrzostwa Polski PTT w 2020r. w formule sportowych turniejów jednodniowych, rozgrywanych w systemie blokowym, bez imprez towarzyszących (turniejów Premium i tzw. Gali Tańca) .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

podj uch jedniodniowe MP 2020 (3).doc


powrót