Uchwała nr 49/2020


2020-09-04
ZG PTT zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTT za 2019 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Sprawozdanie ZG PTT 2019 (1).docx


powrót