Uchwała nr 46/2020


2020-09-04
ZG PTT uchwala składkę za szkolenie sędziowskie i skrutinerskie w 2020 roku, w wysokości 50.-zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


powrót