Uchwała nr 45/2020


2020-09-04
ZG PTT postanawia obniżyć o 40% wysokość składki za wpis do rejestru sędziów i skrutinerów na 2021 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


powrót