Uchwała nr 44/2020


2020-09-04
ZG zatwierdza protokół z obrad Zarządu Głównego w dniu 15.02.2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


powrót