Uchwała nr 42/2020


2020-08-30
ZG PTT przyznaje prawo organizacji turnieju Grand Prix Seniorów PTT klubowi Senior Dance Studio z Poznania, w dniu 27 września 2020 roku, w Przeźmierowie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

GPS_27092020_w_Przezmierowie_-_wniosek_o_.zip


powrót