Uchwała nr 38/2020


2020-08-17
ZG PTT przyznaje organizację GPP PTT wraz z turniejami punktowymi Szkole Tańca Polish Club z Warszawy w Ożarowie Mazowieckim w dniach 10 i 11 października 2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Do_glosowania_uchwaly_PILNE_!!!.zip


powrót