Uchwała nr 36/2020


2020-06-25
ZG PTT postanawia podpisać umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Wspólnota Dąbie” z siedzibą w Krakowie, ul. Ofiar Dąbia 4 na wynajem biura Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

spoldzielnia.doc


powrót