Uchwała nr 32/2020


2020-05-22
ZG PTT wyraża zgodę na organizację GPS BIAŁA DAMA w Kórniku, w terminie 29.08.2020. Zgoda warunkowana jest decyzją władz krajowych odnośnie organizacji imprez.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - zmiana terminu GPS Biała Dama w Kórniku (1).docx
Załącznik do wniosku GPS Biała Dama.pdf


powrót