Uchwała nr 4/2018


2018-01-21
ZG PTT postanawia dodać w pkt.1.1 Systemu Premium możliwość rozgrywania ogólnopolskich turniejów klasowych także w klasie A w stosownej kategorii wiekowej.
Tym samym punkty 1.1 , 1.2. i 1.3 Systemu PREMIUM uzyskują następującą treść:

1.1. Turnieje w Systemie PREMIUM to turnieje ogólnopolskie, rozgrywane stosownie do kategorii wiekowej, w klasach tanecznych: H, G, F, E, D, C, B i A. System PREMIUM nie obejmuje rywalizacji w najwyższej klasie danej kategorii wiekowej.

1.2. W klasach F, E, D, C, B i A - podwyższenie klasy poprzez punkty PREMIUM jest także możliwe poprzez udział w turniejach klasyfikacyjnych ( zgodnie z przepisami STT PTT-patrz pkt.9).

1.3. Dopuszcza się rozgrywanie turnieju PREMIUM kategorii Młodzieży oraz
Dorosłych łącznie - jako kategorii wiekowej powyżej 15 lat klasa F, E, D, C, B lub A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 r. i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

wniosek- projekt uchwały Turnieje w Systemie PREMIUM w klasie A.docx


powrót