Uchwała nr 188/2016


2016-10-12
Zarząd Główny zatwierdza kalendarz turniejów cyklu Grand Prix Seniorów 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Kalendarz turniejów GPS 2017.pdf
Wniosek o podjęcie uchwały 188 - Kalendarz GPS 2017.docx


powrót