Uchwała nr 51/2017


2017-03-06
ZG PTT postanawia podpisać ze Studiem Ruchu i Energii Pana Zenona Gardyańczyka – umowę, dot. prowadzenia i rozwijania Centralnej Bazy Danych PTT, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z wynagrodzeniem miesięcznym 1700 zł brutto.
Jednocześnie traci moc uchwała ZG PTT Nr 51/2010 z dnia 14 lipca 2010 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 51 umowa - obsługa CBD.docx
zał. nr 1 do uchwały nr 51 Umowa na obsługę CBD.docx


powrót