Uchwała nr 49/2017


2017-02-22
ZG PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej i skrutinerskiej na Mistrzostwa Klas ABC, które odbędą się 11-12.03.2017 r. w Ostródzie, zgodnie z poniższą listą:
Dariusz Dragan -Sędzia Główny
1. Joanna Ziomek
2. Anna Bocian
3. Roman Pawelec
4. Marek Parasiewicz
5. Andrzej Łaszczuk
6. Jarosław Dziedziczak
7. Krzysztof Trętowski
8. Dariusz Kurzeja
9. Waldemar Sakowski
Rezerwowy: Michał Skawiński
Skrutinerzy:
1. Marek Onoszko
2. Izabela Słomka-Łobanowska
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 49 -2017 Komisja Sędziowska MK ABC 2017.pdf


powrót