Uchwała nr 48/2017


2017-02-21
ZG PTT postanawia doprecyzować zapis w tabeli nr 2 Rankingu PTT 2017 r., stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w następujący sposób:
słowo „runda” zastępuje się słowami: „liczba par”.
Oznacza to, że:,, Do sumy wyliczonej na podstawie tabeli 1, dodajemy lub odejmujemy na podstawie tabeli 2 odpowiedni procent uzyskanych punktów,
w zależności od liczby par, które wzięły udział w turnieju.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie ww.taniec.pl i na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 48-2017 zm. w tabeli nr 2 Rankingu PTT 2017.docx
zał. nr 1 do uchwały nr 48 - Ranking PTT 2017 r..pdf


powrót