Uchwała nr 47/2017


2017-02-21
W związku z uregulowaniem spraw dotyczących odpowiedzialności za gospodarowanie finansami w Okręgu Pomorskim ZG PTT uchyla uchwałę nr 146/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 47-2017 Gospodarowanie finansami w Okręgu Pomorskim.docx


powrót