Uchwała nr 46/2017


2017-02-21
W związku z uregulowaniem spraw dotyczących odpowiedzialności za gospodarowanie finansami PTT w Okręgach: Lubuskim, Zachodniopomorskim, Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim oraz Warmińsko-Mazurskim ZG PTT uchyla uchwałę nr 140/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 46-20172 gospodarowanie finansami okręgów.doc


powrót