Uchwała nr 45/2017


2017-02-17
ZG PTT zatwierdza Regulamin Polish Cup PTT WDC AL na 2017, który odbędzie się w Mierzynie k/Szczecina w dniu 01 kwietnia 2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 45 Polish Cup PTT w 2017 (3).pdf
Zał. nr 1 do uchwały nr 45 Regulamin Polish Cup 2017 WDC (10).pdf


powrót