Uchwała nr 44/2017


2017-02-08
ZG PTT przyznaje WYRÓŻNIENIE w kat. „Sponsor imprez tanecznych” Firmie ASD Sp. z o. o. Szczecin.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 44-2017 Wyróżnienie dla firmy ASD Sp. z o.o. Szczecin.pdf
zał. nr 1 do uchwały nr 44 Wyróżnienie dla Firmy ASD Sp. z o.o. Szczecin.pdf


powrót