Uchwała nr 41/2017


2017-02-03
ZG PTT zatwierdza zwrot kosztów przejazdu pary: Anna i Leszek Tatała na Mistrzostwa Świata WDC AL World Over 50 Senior Latin i Ballroom w dniach 3 i 4 grudnia 2016. Wysokość zwrotu kosztów ustalono na podstawie przedstawionych biletów i potwierdzeń w kwocie 1868,65 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 41-2017 - zwrot kosztów A.i L. Tatała.pdf


powrót