Uchwała nr 40/2017


2017-01-28
ZG PTT stosownie do uchwały nr 36/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. wprowadza wzór KARTY TANCERZA HOBBY, stanowiący zał. nr 1.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

zał. nr 1 do uchwały nr 40 - Druk KARTY TANCERZA HOBBY.pdf


powrót