Uchwała nr 37/2017


2017-01-27
ZG PTT postanawia z dniem 1 września 2017 r. wprowadzić sambę i walca wiedeńskiego jako tańce obowiązkowe w klasie G w kat. wiekowych 8-9 lat i starszych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 37 - 2017 tańce w klasie G (AN).pdf


powrót