Uchwała nr 36/2017


2017-01-27
ZG PTT postanawia z dniem 1 lutego 2017 r. wprowadzić w kategoriach pow.15 lat klasa F (pow.15 lat klasa F,16-18 lat klasa F,pow.19 lat klasa F) możliwość trzech pierwszych startów na Kartę Tancerza Hobby, po dokonaniu minimalnych opłat (jak w klasie H) składki członka zwyczajnego PTT oraz ID.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 36 - 2017 starty na Kartę Tancerza Hobby.pdf


powrót