Uchwała nr 34/2017


2017-01-25
ZG PTT zatwierdza Regulamin Puchar Klas D,E i F Polskiego Towarzystwa Tanecznego zgodnie z załącznikiem nr 1.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 34 -2017 Regulamin PK D,E i F PTT 2017.pdf
zał nr 1 do uchwały nr 34-2017 Regulamin Pucharu F,E,D 2017.pdf


powrót