Uchwała nr 33/2017


2017-01-25
Projekt uchwały: ZG PTT zatwierdza Regulamin Akademickich Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego zgodnie z załącznikiem nr 1.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 33 -2017 Regulamin AMP PTT 2017 (25).pdf
zał. nr 1 do uchwały nr 33-2017 Regulamin AMP PTT 2017 .pdf


powrót