Uchwała nr 32/2017


2017-01-25
ZG PTT zatwierdza Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego zgodnie. z załącznikiem nr 1, który obowiązywać będzie od stycznia 2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 32-2017 Regulamin rozgrywania MP PTT 2017.pdf
zał. nr 1 do uchwały nr 32-2017 Regulamin rozgrywania MP PTT od 01.01.17 .pdf


powrót