Uchwała nr 31/2017


2017-01-25
Zarząd Główny PTT zatwierdza projekt budżetu ZG PTT na rok 2017 zawarty w załączniku nr 1 do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych Okręgów.


Załączniki

Wniosek o głosowanie uchwały nr 31-2017 – plan budżetu na rok 2017 (u.23).pdf
zał. nr 1 do uchwały nr 31 - Projekt budżetu ZG PTT na 2017 rok (u.23).pdf
Budżet ZG - realizacja na 30-10-2016 r..pdf


powrót