Uchwała nr 28/2017


2017-01-21
ZG PTT zatwierdza zmiany w Regulaminie GPP PTT obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 28-2017 zmiany w Regulaminie GPP 2017 r. - sędziowanie.pdf
zał. nr 1 do uchwały nr 28 Regulaamin GPP PTT 2017 r..pdf


powrót