Uchwała nr 19/2017


2017-01-13
Na mocy uchwały ZG PTT nr 46/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. ZG PTT zatwierdza zwrot kosztów przejazdu pary: Kamil Kuroczko i Sara Janicka na Mistrzostwa Świata WDC Amateur Exhibition w Paryżu w dniu 4 grudnia 2016. Wysokość zwrotu kosztów ustalono na podstawie przedstawionych biletów i potwierdzeń w kwocie 1028,36 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o głosowanie uchwały nr 19-2017 zwrot kosztów dla Kuroczko Janicka..docx


powrót