Uchwała nr 18/2017


2017-01-12
Zarząd Główny PTT wydłuża termin rejestracji par na turnieje 14-15 stycznia 2017 r. do piątku 13 stycznia br. do godz. 12.00.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na www.taniec.pl oraz na stronach internetowych Okręgu.


Załączniki

wniosek o głosowanie uchwały nr 18-2017 wydłużenie czasu rejestracji na turniej.docx


powrót