Uchwała nr 3/2017


2017-01-05
ZG PTT ZG PTT zaprasza P. Piotra Andruszkiewicza na Zebranie ZG PTT w Warszawie w dniu 6 stycznia 2017 r..
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


powrót