Uchwała nr 2/2017


2017-01-05
ZG PTT ZG PTT zaprasza mec. Grzegorza Choromańskiego na posiedzenie ZG PTT w Warszawie w dniu 6 stycznia 2017 r..
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 2 - zaproszenie na zebranie ZG PTT - mec. G. Choromański.docx


powrót