Uchwała nr 1/2017


2017-01-05
ZG PTT deleguje Wiceprezesa PTT Pana Pawła de Pourbaix na Noworoczne Spotkanie w Polskim Komitecie Olimpijskim, które odbędzie się w Warszawie w dniu
9 stycznia 2017 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 1 - spotkanie w PKOL.docx


powrót