Uchwała nr 235/2016


2016-12-31
ZG PTT postanawia, że Ranking GPP PTT w roku 2017 prowadzony będzie wg zasad Rankingu Sportowego PTT.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 235 Ranking GPP 2017.docx


powrót