Uchwała nr 234/2016


2016-12-30
ZG PTT zatwierdza Ranking PTT na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 234-2016 Ranking PTT 2017.docx
zał. nr 1 do uchwały nr 234 - Ranking PTT 2017.pdf


powrót