Uchwała nr 233/2016


2016-12-23
ZG PTT zatwierdza Listę Sędziów oraz Listę Skrutinerów na rok 2017 zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 233 LISTA SEDZIÓW 2017.doc
zał. nr 1 do uchwały nr 233 - lista sędziów 2017 r..pdf
zał. nr 2 do uchwały nr 233 - lista skrutinerów 2017 r..pdf


powrót