Uchwała nr 231/2016


2016-12-07
Zarząd Główny PTT przyznaje p. Patrycji Kuszpit - Bachar ZŁOTĄ ODZNAKĘ PTT.
Jednocześnie traci moc uchwała nr 227/2016 z dn. 5.12.2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 231 odznaka PATRYCJA KUSZPIT-BACHAR (1).docx


powrót