Uchwała nr 230/2016


2016-12-07
ZG PTT zgodnie z § 9.3 pkt 5. Kwalifikacji par do Mistrzostw Polski PTT ustala w 2017 roku w Kategorii Dorośli do indywidualnych prezentacji następujące tańce:
- Pasodoble w tańcach latynoamerykańskich
- Foxtrot w tańcach standardowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek podjęcie uchwały nr 230 -2016 - MP PTT - prezentacje indywidualne.doc


powrót